[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση και η υλοποίηση συστήματος το οποίο (α) θα καταγράφει και θα απεικονίζει σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και (β) θα παρέχει προγνώσεις για την αντίστοιχη θερμοκρασία σε μελλοντικά χρονικά διαστήματα. Για το σύστημα καταγραφής και απεικόνισης θα χρησιμοποιηθεί πλακέτα με μικροελεγκτή (ενδεικτικά, Arduino) ενώ η πρόγνωση των μελλοντικών τιμών θα γίνεται με τη μέθοδο MARS (https://en.wikipedia.org/wiki/Multivariate_adaptive_regression_spline) ή αντίστοιχη.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα για τη συνδεσμολογία του συστήματος
  2. Κώδικας για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή
  3. Κώδικας για το σύστημα πρόγνωσης
  4. Υλοποίηση του συστήματος
  5. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης