[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η πτυχιακή εργασία αφορά στη δημιουργία ενός συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης της θέσης κινητών χρηστών σε εσωτερικά περιβάλλοντα (επισκεπτών στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού στα πλαίσια σχετικού ερευνητικού έργου – MELTOPENLAB), βασισμένο στην τεχνολογία RFID.
Οι επισκέπτες θα φέρουν RFID wristbands και η κίνησή τους θα ανιχνεύεται μέσω αντίστοιχου εξοπλισμού (RFID reader Spider 8000 της εταιρείας RodinBell).