[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση συγκεντρωτικής πλατφόρμας για την απομακρυσμένη επίβλεψη και έλεγχο επιλεγμένων σύγχρονων συσκευών που αποτελούν ένα έξυπνο σπίτι.
Έμφαση θα δοθεί στο σχεδιασμό και τη διασύνδεση των κρίσιμων συστημάτων ενός έξυπνου σπιτιού κυρίως από το πρίσμα της βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας καθώς και ζητημάτων ασφαλείας. Το πρωτότυπο σύστημα θα αποτελείται από έναν επιβλέπων ελεγκτή ο οποίος θα σχεδιαστεί σε Raspberry Pi. Οι έξυπνες συσκευές θα ενσωματωθούν είτε ως υλικό είτε ως προσομοίωση σε λογισμικό. Τέλος θα υλοποιηθεί πρωτότυπη διεπαφή που θα στεγάζεται στο νέφος (Cloud) για την αλληλεπίδραση μεταξύ συστήματος και χρήστη.

Παραδοτέα

 • O πηγαίος κώδικας
 • Demo του ενσωματωμένου συστήματος (λογισμικό, υλικό και διεπαφή)
 • Σύντομο video παρουσίασης της εργασίας
 • Αναφορά πτυχιακής εργασίας

Επιθυμητές γνώσεις

 • Προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων
 • Raspberry Pi
 • Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά

Βιβλιογραφία και αναφορές

 1. https://www.academia.edu/41293951/Home_Automation_with_Raspberry_Pi
 2. https://www.unipi.technology/reference/smart-home-with-raspberry-pi-204
 3. https://opensource.com/article/22/9/home-automation-traefik-raspberry-pi
 4. https://randomnerdtutorials.com/smart-home-ebook