[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Εκτός από τη λειτουργία φωτισμού, η ικανότητά τους για γρήγορη εναλλαγή επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση πληροφορίας. Το VLC εκμεταλλεύεται την εύρους πολλών THz περιοχή του ορατού φωτός του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η οποία δεν απαιτεί αδειοδότηση, καθιστώντας το σύστημα ενδιαφέρον για πολλές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία θα γίνει επισκόπηση των εφαρμογών της τεχνολογίας σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.).

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας