[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών ηλεκτρονικής οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της πανδημίας CoViD-19. Οι συγκεκριμένες τεχνολογίες δεν περιορίζονται στενά σε ιατρικές εφαρμογές, και μπορεί να είναι είτε νέες τεχνολογίες, είτε προϋπάρχουσες της πανδημίας οι οποίες με κατάλληλη προσαρμογή χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας CoViD-19.

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας