[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση τεχνολογιών ηλεκτρονικής οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία στην καθημερινή τους ζωή.

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας