[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της βιοηλεκτρονικής, η οποία αποτελεί το επιστημονικό πεδίο το οποίο συνθέτει τους τομείς της βιολογίας και της ηλεκτρονικής. Θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές της βιοηλεκτρονικής, η χρησιμότητά της στο ευρύτερο πεδίο της βιοϊατρικής, όπως και χαρακτηριστικές εφαρμογές της.

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας