[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση ολοκληρωμένου συστήματος σάρωσης υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους μέσω της χρήσης μικροβηματικών κινητήρων, του εκπεμπόμενου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (εγγύς) από ενσωματωμένα συστήματα για εφαρμογές Ασφάλειας Υλικού.

Αρχικά θα αναπτυχθεί ένα μηχανολογικό και ηλεκτρονικό αυτοματοποιημένο σύστημα σάρωσης με ακρίβεια της τάξης μεγέθους 1μm με χρήση και μετατροπή ενός συμβατικού χειροκίνητου xy-stage. Το συγκεκριμένο σύστημα θα ελέγχεται από το MATLAB και ο χρήστης θα μπορεί να ελέγχει έτσι την τοποθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ως πρός ένα αισθητήρα (probe) μέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Έπειτα το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιηθεί για να αναλύσει πολλαπλές ασφαλείς υλοποιήσεις. Μέσω των μετρήσεων αυτών θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις πλευρικού καναλιού με στόχο την αξιολόγηση της χρήσης του σαρωτή.

Παραδοτέα

 • O πηγαίος κώδικας
 • Demo
 • Video παρουσίασης της εργασίας
 • Αναφορά πτυχιακής εργασίας

Επιθυμητές γνώσεις

 • Προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων
 • Arduino
 • MATLAB ή OCTAVE
 • Αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά

Βιβλιογραφία και αναφορές

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/X-Y_table
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Stepper_motor
 3. Yang, B., Wu, K. and Karri, R., 2004, October. Scan based side channel attack on dedicated hardware implementations of data encryption standard. In 2004 International Conferce on Test (pp. 339-344). IEEE.