[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρούσα πτυχιακή αφορά την υλοποίηση ενσωματωμένου συστήματος το οποίο θα επικοινωνεί μέσω του διαύλου CAN και της θύρας OBD2 με αυτοκίνητα νέας και παλαιότερης τεχνολογίας με σκοπό την ανάλυση και την αποσφαλμάτωση της λειτουργίας τους.

Διαμέσου του διαύλου CAN είναι δυνατή η συγκέντρωση πληθώρας πληροφοριών για τη λειτουργία αυτοκινήτων των τελευταίων δεκαετιών. Στην παρούσα πτυχιακή θα υλοποιηθούν οι απαραίτητες βιβλιοθήκες πηγαίου κώδικα για ενσωματωμένα συστήματα έτσι ώστε α. να είναι δυνατή η ανάγνωση όλων των πληροφοριών που είναι σε θέση να παρέχει ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος (ECU) ενός αυτοκινήτου διαμέσου του διαύλου CAN και β. να υπάρχει η δυνατότητα προσομοίωσης της μονάδας ECU. Αρχικά δύο μικροελεγκτές θα επικοινωνούν μεταξύ τους με τη βοήθεια ελεγκτών CAN ώστε ο ένας να προσομοιώνει τη μονάδα ECU ενώ ο δεύτερος το σύστημα ανάγνωσης. Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα αφορούν σε οδηγίες πρός τον οδηγό του οχήματος για οικονομικότερη οδήγηση και μείωση των εκπομπών CO2 καθώς και οδηγίες ασφαλούς και αγωνιστικής οδήγησης οι οποίες θα καθοριστούν κατα τη διάρκεια της πτυχιακής εργασίας. Τέλος θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα σε ένα ή περισσότερα αυτοκίνητα ώστε να συλλεχθούν πραγματικές πληροφορίες από τους αισθητήρες οχημάτων, εφόσον αυτό καταστεί δυνατό.

Παραδοτέα

 • O πηγαίος κώδικας
 • Demo
 • Video παρουσίασης της εργασίας
 • Αναφορά πτυχιακής εργασίας

Επιθυμητές γνώσεις

 • Προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων
 • Arduino
 • MATLAB ή OCTAVE
 • Πρωτόκολλα επικοινωνίας CAN

Βιβλιογραφία και αναφορές

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus
 2. https://www.bosch-semiconductors.com/ip-modules/can-protocols/can-xl/
 3. Lattemann, F., Neiss, K., Terwen, S. and Connolly, T., 2004. The predictive cruise control–a system to reduce fuel consumption of heavy duty trucks. SAE transactions, pp.139-146.
 4. Toropov, E.I., Trusov, Y.P., Vashurin, A.S. and Moshkov, P.S., 2021, October. Estimation of the accuracy of fuel consumption measurement based on data from the on-board CAN-bus. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 2061, No. 1, p. 012072). IOP Publishing.