[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Οι δίοδοι φωτοεκπομπής (LED) γίνονται όλο και περισσότερο η κύρια πηγή φωτισμού σε διαφορετικά εσωτερικά και εξωτερικά περιβάλλοντα. Εκτός από τη λειτουργία φωτισμού, η ικανότητά τους για γρήγορη εναλλαγή επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση πληροφορίας. Το VLC εκμεταλλεύεται την εύρους πολλών THz περιοχή του ορατού φωτός του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, η οποία δεν απαιτεί αδειοδότηση, καθιστώντας το σύστημα ενδιαφέρον για πολλές εφαρμογές. Στην παρούσα εργασία θα γίνει επισκόπηση των εφαρμογών της τεχνολογίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπως επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (car to car) ή οχημάτων και υποδομών (car to infrastructure).

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας