[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Το περιεχόμενο της εργασίας θα εναρμονιστεί με το νέο Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) (εφαρμογή από το σχολικό έτος 2023-24) δίνοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση (σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες, project, κατασκευή απλών κυκλωμάτων κ.α.) διδασκαλίας προγραμματισμού για τις τρεις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Η προσέγγιση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω οπτικού προγραμματισμού χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα BBC:microbit.

Παραδοτέα:

  1. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας
  2. Σχέδια μαθήματος
  3. Δραστηριότητες
  4. Projects
  5. Κατασκευή απλών κυκλωμάτων
  6. Κώδικας microbit