Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Θα αξιολογηθούν οι δυνατότητες ανάλυσης κειμένων (text analytics) από σχετικές υπηρεσίες στα υπολογιστικά νέφη (https://cloud.google.com/natural-language) και εν συνεχεία αυτόματου χαρακτηρισμού του κειμένου μέσω Speech Synthesis Markup Language (SSML). Θα αναπτυχθεί μια δοκιμαστική σχετική υπηρεσία.