[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν, αξιολογηθούν και αναπτυχθούν μηχανισμοί για τη παρακολούθηση και διαχείριση συσκευών όπως υπολογιστές, μικρο-υπολογιστές (raspberry pi) και μικρο-controllers (arduino).