[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα γίνει μελέτη της βιβλιογραφίας σχετικά με την αναγνώριση της συμπεριφοράς (π.χ. συνήθειες μέσα σε ένα σπίτι) με βάση την κατανάλωσή ενέργειας είτε συνολικά σε μια πόλη, σε ένα σπίτι ή ανά συσκευή. Ακόμα θα αναπτυχθούν σχετικοί μηχανισμοί μηχανικής μάθησης.