[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτή θα γίνει μια καταγραφή των διαθέσιμων (σε δημοσιεύσεις, στατιστικές κτλ) προφίλ κατανάλωσης ενέργειας και ενέργειας σε επίπεδο πόλης, σπιτιού και συσκευών. Θα μελετηθούν αν τα προφίλ αυτά σχετίζονται με λογικό τρόπο μεταξύ τους και αν σχετίζονται με κλιματολογικές και γεωγραφικές παραμέτρους. Θα αναπτυχθούν μηχανισμοί πρόβλεψης κατανάλωσης με βάση πραγματικές μετρήσεις ή τα προφίλ αυτά.