[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα μελετηθούν οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για την ανταλλαγή δεδομένων μέσω φωτός (π.χ. visible light communications) και ήχου. Επιπλέον θα αναπτυχθεί σύστημα ανταλλαγής απλών δεδομένων (π.χ. η παρούσα ώρα) μέσω ήχου, μεταξύ μιας υπολογιστικής συσκευής (π.χ. υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο) και μιας συσκευής του διαδικτύου των αντικειμένων (raspberry pi).