[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής αυτής θα γίνει η χρήση των συσκευών raspberry pi με σκοπό την χρήση τους σε σχολικά εργαστήρια ή αίθουσες διδασκαλίας αντί τυπικών υπολογιστών. Ακόμα θα μελετηθεί η χρήση τους σε συνδυασμό με εργαλεία digital signage και απομακρυσμένης διαχείρισης.

Προϋπόθεση: Παρουσία του φοιτητή στη Σπάρτη με σκοπό την ανάπτυξη και αξιολόγηση των παραπάνω λύσεων στο τμήμα.