[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περιγραφή:

Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαδικτυακού συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στίγματος κινητών χρηστών σε εσωτερικό χώρο (επισκεπτών στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού). Για κάθε κινούμενο χρήστη, το σύστημα θα αποθηκεύει σε κατάλληλη Βάση Δεδομένων, γεωχωρικά και χρονικά δεδομένα, από τα οποία θα δημιουργηθούν διαγράμματα και γραφήματα όπως θερμογράφημα κατάληψης του χώρου (heat map), διαγράμματα τρόπου/ταχύτητας κίνησης των χρηστών, διαγράμματα χρόνου παραμονής σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος, διαγράμματα «δύναμης έλξης» εκθεμάτων (λόγος του αριθμού των επισκεπτών που σταματούν σε ένα έκθεμα προς τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών) και «δύναμης διατήρησης ενδιαφέροντος» (μέσος χρόνος παραμονής σε έκθεμα).