[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Περιγραφή:

Η πτυχιακή εργασία βασίζεται στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός διαδικτυακού συστήματος Καταγραφής, Παρακολούθησης και Διαχείρισης Στίγματος κινητών χρηστών σε εσωτερικό χώρο (επισκεπτών στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού). Για κάθε κινούμενο χρήστη, το σύστημα θα αποθηκεύει σε κατάλληλη Βάση Δεδομένων, γεωχωρικά και χρονικά δεδομένα, διαχωρίζοντας τους επισκέπτες σε δύο κατηγορίες (επώνυμοι / ανώνυμοι), προκειμένου να να δημιουργηθεί ένα Web Service που θα παρέχει / εκθέτει μέσω καταλλήλου REST API τα δεδομένα της ΒΔ προς τρίτους (άλλες εφαρμογές).