[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στο πλαίσιο της πτυχιακής εργασίας, θα υλοποιηθεί ένα σύστημα IoT (internet of things) με βάση πλακέτα μικροελεγκτή (π.χ. arduino) το οποίο θα συνδέεται στο διαδίκτυο ώστε να αποστέλλει δεδομένα σε μια ιστοσελίδα. Τα δεδομένα αυτά θα επεξεργάζονται από ένα bot, το οποίο θα ενημερώνει τους χρήστες για την στιγμιαία θέση ενός μέσου μαζικής μεταφοράς (π.χ. αστικού λεωφορείου), μέσω εφαρμογών άμεσης αποστολής μηνυμάτων (IM) όπως messenger, viber, discord χρησιμοποιώντας plug-in χαρτών.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα για τη συνδεσμολογία του συστήματος
  2. Κώδικας για τον προγραμματισμό του μικροελεγκτή
  3. Υλοποίηση του συστήματος
  4. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης