[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα καταγραφούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά δικτυακών συσκευών και θα μελετηθούν διαδικασίες διαμόρφωσης και διαχείρισής τους.