Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα γίνει καταγραφή των εφαρμογών και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις έξυπνες πόλεις. Ακόμα θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των έξυπνων πόλεων στη Ελλάδα και στο κόσμο.