Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα καταγραφούν τεχνολογίες των αντικειμένων των πραγμάτων (Internet of Things) που σχετίζονται με την υγεία, αναλύοντας τις σχετικές εφαρμογές.