[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια της πτυχιακής θα αξιολογηθούν συστήματα παρακολούθησης για υποδομές υπολογιστικών νεφών. Θα γίνει πειραματική εγκατάσταση τους και ενσωμάτωση τους με συστήματα διαχείρισης τέτοιων υποδομών.