[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ]

Επιβλέπων:

Μανόλης Γουάλλες, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή:

Πολλοί, μικροί και μεγάλοι, έχουν φοβία με τις βελόνες. Αυτό κάνει ιδιαίτερα δυσάρεστες κατά τα άλλα απλές ιατρικές διαδικασίες όπως η λήψη αίματος ή ο εμβολιασμός. Οι διαδικασίες όμως αυτές (τόσο ο εμβολιασμός όσο και οι προληπτικοί αιματολογικοί έλεγχοι) είναι κρίσιμες για την προαγωγή και την προστασία της υγείας. Πρόσφατα αναπτύχθηκε στο εξωτερικό εικονικό περιβάλλον που βοηθά μικρά παιδιά να ξεπεράσουν το φόβο της ένεσης για τον εμβολιασμό. Ζητούμενο της εργασίας είναι η ανάπτυξη αντίστοιχου συστήματος με Ελληνικό περιεχόμενο. Για την ανάπτυξη της εφαρμογής μπορεί να αξιοποιηθεί έτοιμο περιεχόμενο που είναι ελεύθερα διαθέσιμο καθώς και η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί στο ΓΑΒ LAB κατά την υλοποίηση προηγούμενων πτυχιακών εργασιών.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://gav.uop.gr/docs/fall2021topics/2021.11%20fall%20-%20thesis%20topic%20-%201%20-%20vaccination%20VR.pdf