[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Διονύσης Μάργαρης, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η επικοινωνία μεταξύ δύο λογισμικών, προς εκμετάλλευση της ένωσης των υπηρεσιών τους, με τη διαδικασία ETL (Extract-Τransform-Load). Η υλοποίηση-εφαρμογή θα αφορά το πεδίο της σύγχρονης οικονομίας και πιο συγκεκριμένα των κρυπτονομισμάτων.

Παραδοτέα:

  1. Εξαγωγή (Extraction) των δεδομένων.
  2. Μετατροπή (Transformation) και καθαρισμός (Data cleansing) των δεδομένων.
  3. Αποθήκευση τελικών δεδομένων σε βάση δεδομένων (Loading).