[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η κατασκευή απλού ασύρματου πομποδέκτη για ασύρματη οπτική ζεύξη ορατού φωτός. Ως φωτοπομπός θα χρησιμοποιηθεί δίοδος φωτοεκπομπής (LED) ενώ ως φωτοφωρατής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε φωτοδίοδος είτε η κάμερα κινητής συσκευής.

Παραδοτέα:

  1. Σχηματικά διαγράμματα πομπού και δέκτη
  2. Υλοποίηση του πομποδέκτη σε μορφή τυπωμένου κυκλώματος PCB
  3. Κείμενο της πτυχιακής εργασίας με θεωρητική παρουσίαση και περιγραφή/ανάλυση της υλοποίησης