[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Στέφανος Ουγιάρογλου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας έχει αναπτυχθεί μια Βάση Δεδομένων που ενημερώνεται αυτόματα με δεδομένα επιστημομετρίας Ελλήνων ερευνητών που υπηρετούν σε πανεπιστημιακά τμήματα με αντικείμενο την Πληροφορική στην Ελλάδα. Στόχος την παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής ιστού που ο χρήστης, πληκτρολογώντας το google scholar id ενός ερευνητή, θα λαμβάνει μια αναφορά η οποία θα περιλαμβάνει στατιστικά και γραφήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο ερευνητή καθώς και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τα αποθηκευμένα δεδομένα στη Βάση Δεδομένων. Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ενδεικτικά είναι: PHP, MySQL/MariaDB, Javascript, Ajax, Python, HTML5, Bootstrap.