[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπουσα:

Χριστίνα Νικολακάκου, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Περιγραφή:

Με την εισαγωγή των τεχνολογιών στην εκπαίδευση ένα από τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί ένας εκπαιδευτικός είναι να βρει εκπαιδευτικό περιβάλλον κατάλληλο για το προς διδασκαλία αντικείμενο και προσαρμοσμένο στην ηλικία των μαθητών στους οποίους απευθύνεται. Στην παρούσα εργασία το προς διδασκαλία αντικείμενο ορίζεται να είναι τα μαθηματικά.

Παραδοτέα

Θα γίνει καταγραφή και μικρή ανάλυση των διαθέσιμων εκπαιδευτικών λογισμικών για τη διδασκαλία μαθηματικών εννοιών. Θα παρουσιαστούν παραδείγματα χρήσης αυτών των λογισμικών.

Πλήθος φοιτητών

Έως 2 φοιτητές