Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή ικανοποιητικών επιπέδων ασφάλειας.
Η ύπαρξη επιθέσεων υλικού όπως για παράδειγμα οι επιθέσεις πλευρικού καναλιού (Side Channel Analysis attacks) και οι επιθέσεις εισαγωγής σφαλμάτων (Fault Injection attacks) είναι δυνατόν να υποβαθμίσουν σημαντικά και έως να εξαλείψουν το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Η παρούσα πτυχιακή εργασία θα αφορά την σχεδίαση και υλοποίηση αντιμέτρων ενάντια σε επιθέσεις υλικού. Αρχικά θα μελετηθούν επιθέσεις υλικού και έπειτα θα σχεδιαστούν αντίμετρα με χρήση εργαλείων σύνθεσης υψηλού επιπέδου, όπου η περιγραφές των κυκλωμάτων γίνονται με χρήση της γλώσσας C και η υλοποίηση τους γίνεται με εργαλεία σύνθεσης υψηλού επιπέδου (HLS) για σύγχρονα FPGAs.
Θα αποκτηθεί εμπειρία με το σύνολο των εργαλείων σύνθεσης για Xilinx FPGAs (Vivado HLS ή Vitis HLS) καθώς και με τη σχεδίαση αντιμέτρων επιθέσεων υλικού με χρήση γλωσσών υψηλού επιπέδου.