Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η πλειοψηφία των σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών (ΙοΤ, τραπεζικές εφαρμογές κλπ.) βασίζονται σε κρυπτογραφικές υλοποιήσεις για την παροχή ικανοποιητικών επιπέδων ασφάλειας.
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση κρυπτογραφικών επιταχυντών. Η σχεδίαση θα πραγματοποιηθεί με χρήση εργαλείων σύνθεσης υψηλού επιπέδου, όπου η περιγραφές των κυκλωμάτων γίνονται με χρήση της γλώσσας C και η υλοποίηση τους γίνεται με εργαλεία σύνθεσης υψηλού επιπέδου (HLS) για σύγχρονα FPGAs.
Θα αποκτηθεί εμπειρία στο σύνολο των εργαλείων σύνθεσης για Xilinx FPGAs (Vivado HLS ή Vitis HLS) καθώς και στη σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με χρήση γλωσσών υψηλού επιπέδου.