[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση της απόδοσης και τη μελέτη ιδιοτήτων ασφάλειας, FPGA υλοποιήσεων.
Θα αποκτηθεί εμπειρία στο το σύνολο των εργαλείων σύνθεσης για Xilinx FPGAs καθώς και στη σχεδίαση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού για εφαρμογές ασφάλειας σε αρχιτεκτονικές FPGA.