Επιβλέπων:

Θάνος Παπαδημητρίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Θα γίνει χρήση των εργαλείων Rapidwright (https://www.rapidwright.io) για την υλοποίηση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού με στόχο την αύξηση της απόδοσης και τη μελέτη ιδιοτήτων
αξιοπιστίας, υλοποιήσεων σε FPGAs.
Θα αποκτηθεί εμπειρία στο σύνολο των εργαλείων σύνθεσης για Xilinx FPGAs καθώς και στη σχεδίαση εργαλείων ηλεκτρονικού αυτοματισμού για εφαρμογές αξιοπιστίας σε αρχιτεκτονικές FPGA.