Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Νικόλαος Τσελίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου