[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Συνεπιβλέπων:

Γεώργιος Μυλωνάς – Ερευνητής ΙΝ.ΒΙ.Σ. (Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων)