[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η εγγενής χρήση του TCP/IP μοντέλου για την παροχή υπηρεσιών φωνής και δεδομένων σε κινητούς χρήστες από το 4G και μετά, καθώς και η συνεργασία των κινητών δικτύων με άλλα ασύρματα δίκτυα, για την αντιμετώπιση της έκρηξης του mobile data traffic, αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η εργασία θα αξιολογήσει τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές / τεχνολογίες ενοποίησης με το Internet οf Things, με εστίαση στην υποστήριξη LPWA εφαρμογών για Machine-to-Machine επικοινωνία (https://en.wikipedia.org/wiki/LPWAN).

Παραδοτέα:

  1. Κατηγοριοποίηση βάσει κριτηρίων και συνοπτική παρουσίαση τεχνολογιών
  2. Συγκριτική αξιολόγηση και εφαρμογές
  3. Case Study από την περιοχή της Γεωργίας Ακρίβειας (Precision Agriculture)