[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση βασικών πρωτοκόλλων μεταφοράς (layer 4), που χρησιμοποιούνται σήμερα σε IP δίκτυα (https://en.wikipedia.org/wiki/Transport_layer): UDP, UDP-lite, TCP, multipath TCP, SCTP, DCCP, RDP, RUDP, κ.α. Θα δοθεί έμφαση στις δυνατότητες των πρωτοκόλλων μεταφοράς να υποστηρίξουν δίκτυα κινητών κόμβων.

Παραδοτέα:

  1. Κατηγοριοποίηση βάσει κριτηρίων και συνοπτική παρουσίαση πρωτοκόλλων
  2. Συγκριτική αξιολόγηση και εφαρμογές
  3. Παράρτημα με τυπική περιγραφή βασικών πλαισίων (frames) και κανόνων