[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Πάνος Φιλιππόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Η παρακολούθηση ανθρώπων, περιλαμβάνει την ανίχνευση, αναγνώριση και προγνωστική ανάλυση κινούμενων υποκειμένων. Έχει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, με αυξανόμενο ενδιαφέρον από το λιανικό εμπόριο. Οι αντίστοιχες λύσεις μπορούν να χωριστούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες (αισθητήρες, παρακολούθηση συσκευής, προηγμένες τεχνολογίες) και εφαρμόζουν τεχνολογίες όπως thermalimaging, infraredbeams, raspberryPi, UWBradar, BLEbeacons, RFIDtags, bio-metrics, 3Dspatiallearning, κ.ο.κ. Η εργασία θα καταγράψει και θα κατηγοριοποιήσει τέτοια συστήματα και τεχνολογίες και θα τα αξιολογήσει συγκριτικά, βάσει κριτηρίων που θα προτείνει και με εστίαση σε μεγάλους εμπορικούς χώρους λιανικής, όπως πολυκαταστήματα, σούπερ μάρκετ, κ.α.

Παραδοτέα:

  1. Κατηγοριοποίηση βάσει κριτηρίων και συνοπτική παρουσίαση τεχνολογιών
  2. Συγκριτική αξιολόγηση και εφαρμογές
  3. Case Study για μεγάλη αλυσίδα supermarkets