Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Θα μελετηθούν τεχνολογίες νέφους text-to-speech (https://cloud.google.com/text-to-speech) καθώς και οι δυνατότητες του προτύπου Speech Synthesis Markup Language (SSML) (https://cloud.google.com/text-to-speech/docs/ssml), που χαρακτηρίζει ηχητικά κείμενα. Επιπλέον, θα αναπτυχθεί ανοιχτό αποθετήριο όπου θα ανεβούν μικρά κείμενα (π.χ. παραμύθια) τα οποία θα έχουν χαρακτηριστεί μέσω Speech Synthesis Markup Language (SSML).