[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Παναγιώτης Κόκκινος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Θα εξεταστούν τα διαθέσιμα εργαλεία για τον απομακρυσμένο έλεγχο και παρακολούθηση συσκευών για το διαδίκτυο των αντικειμένων. Επιπλέον θα επεκταθεί το λογισμικό openmic (https://github.com/varvarigos/kudos/blob/master/docs/openmic.md) για την ανάπτυξη σχετικών λειτουργιών σε μία συσκευή του διαδικτύου των αντικειμένων (raspberry pi).

Πλήθος φοιτητών:

Έως δύο φοιτητές.