[ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ]

Επιβλέπων:

Γιάννης Λιαπέρδος, Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή:

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα για την επικοινωνία μέσω ορατού φωτός και η ανάδειξη των εφαρμογών, των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους, όπως και των μελλοντικών προοπτικών τους.

Προαπαιτούμενα – Προϋποθέσεις:

  1. Ηλεκτρικά Κυκλώματα
  2. Αναλογικά Ηλεκτρονικά
  3. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
  4. Φυσική ΙΙ