[ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ]

Επιβλέπων:

Μανόλης Γουάλλες, Αναπληρωτής Καθηγητής

Κατηγορία:

Λογισμικό

Εργασίες:

Οι φοιτητές θα κληθούν:

 • να ετοιμάσουν ερωτηματολόγια για φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των ψηφιακών συστημάτων σχετικά με τις δεξιότητες που αναζητούν σε νέους υπαλλήλους,
 • να ετοιμάσουν ερωτηματολόγια για φορείς που έχουν απασχολήσει είτε αποφοίτους μας είτε φοιτητές μας σε πρακτική σχετικά με το πόσο έτοιμοι ήταν να εργαστούν και τι ίσως παραπάνω θα ήθελαν να έχουν ως δεξιότητες από την αρχή,
 • να ετοιμάσουν κατάλογο εταιριών του χώρου με στοιχεία επικοινωνίας,
 • να επικοινωνήσουν με τις εταιρίες και να συλλέξουν τα παραπάνω δεδομένα,
 • να επεξεργαστούν τα δεδομένα και
 • να δουν τι συγκεκριμένες προτάσεις προκύπτουν από τις απαντήσεις σε ό,τι αφορά τον οδηγό σπουδών του τμήματος

Παραδοτέα:

Τα παραδοτέα της πτυχιακής εργασίας περιλαμβάνουν:

 • τα ερωτηματολόγια,
 • τον κατάλογο των επαφών,
 • τα πηγαία (μη επεξεργασμένα) δεδομένα,
 • τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία και
 • το κείμενο της πτυχιακής εργασίας

Απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο:

Χωρίς προαπαιτούμενα

Πλήθος φοιτητών:

Έως δύο φοιτητές