ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Erasmus+: Πρόσκληση για τη μετακίνηση φοιτητών για σπουδές ή/και πρακτική άσκηση, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020.