ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εξετάσεις μαθημάτων - Δήλωση συμμετοχής σε εξ' αποστάσεως εκπαίδευση.

Σχετικά με την εξέταση/αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:


  1. Η εξεταστική διαδικασία για το εαρινό εξάμηνο 2019-2020 θα διεξαχθεί αποκλειστικά εξ αποστάσεως.
  2. Για την συμμετοχή στις εξετάσεις με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι και τις 14/6/2020 τη σχετική φόρμα: https://gdpr-form.uop.gr/ με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης της ηλεκτρονικής γραμματείας.
  3. Για τα μαθήματα για τα οποία θα πραγματοποιηθεί εξέταση σε συγκεκριμένες ημέρες/ώρες θα ανακοινωθεί σύντομα πρόγραμμα εξετάσεων (αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης η Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020).  
  4. Για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται/αξιολογούνται με εναλλακτικές μεθόδους (π.χ. απαλλακτική εργασία) ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από τους διδάσκοντες μέσω του eclass.
  5. Σε κάθε περίπτωση  οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των διδασκόντων και να ενημερώνονται από τις σχετικές ανακοινώσεις μέσω του eclass και  από την ιστοσελίδα του Τμήματος.