ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμ. 2019-2020

Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές όλων των ετών θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων για το εαρινό  εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020  από 29/04/2020 έως και 22/05/2020.
 Για τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, καθώς και για τα μαθήματα επιλογής, τα οποία δεν προσφέρονται, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν επιλέγοντας υποχρεωτικά μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του ίδιου εξαμήνου
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα  μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.