ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων παροχής δωρεάν σίτισης Ακαδημ Έτους 2019-2020 v2

  Προσοχή! Αφορά μόνο όσους δεν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση παλαιότερα.

 Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι παροχής δωρεάν σίτισης δεν χρειάζεται πάλι να υποβάλλουν νέα αίτηση.