ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: " Απόκτηση Ακαδ. Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το Εαρινό εξ. 2019-2020

Υποβολή αιτήσεων από 11/1 έως 31/1/2020

Πατήστε εδώ για να εμφανίσετε την πρόσκληση