ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παράταση Δήλωσης και Παραλαβής Συγγραμμάτων Χειμερ. Εξ. 2019-2020

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, & Θρησκευμάτων η διανομή-παραλαβή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο παρατείνεται έως και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020.

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών παρατείνονται έως και 10 Ιανουαρίου 2020.

Κατόπιν αυτού, οι Φοιτητές μπορούν να εισέρχονται στην ιστοσελίδα του Ευδόξου http://eudoxus.gr (χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχουν λάβει από το Τμήμα) για να κάνουν τη δήλωσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα θεωρητικά μαθήματα (όχι εργαστήρια) εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (215-215-7850 ή http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00.