ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διοικητική οργάνωσηΠρόεδρος Τμήματος

Καραγιώργος Γρηγόριος
Αναπληρωτής Καθηγητής 


Γραμματεία Τμήματος

Μάκκα Μαρία
Υπεύθυνη Γραμματείας

Ανδρεΐκος Παναγιώτης Παύλος
Διοικητικός Υπάλληλος 


Βιβλιοθήκη Τμήματος

Τσιάκα Βασιλική


Τεχνική Υποστήριξη Τμήματος

Παπαδάκος Γεώργιος


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Καραμπάτσος Βασίλειος

Κουτράκης Κωνσταντίνος