ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διοικητική οργάνωσηΠροσωρινός Πρόεδρος Τμήματος

Γουάλλες Μανόλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 


Γραμματεία Τμήματος

Μάκκα Μαρία
Υπεύθυνη Γραμματείας

Τσιάκα Βασιλική
Διοικητική Υπάλληλος


Βιβλιοθήκη Τμήματος

Φωτάκης Θεόδωρος
Διοικητικός Υπάλληλος


Τεχνική Υποστήριξη Τμήματος

Παπαδάκος Γεώργιος


Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Καραμπάτσος Βασίλειος

Κουτράκης Κωνσταντίνος